Agendas & Minutes

Agendas & Minutes

State Accommodations Tax 2023

State Accommodations Tax Meetings 2022

11/30/22 State Accommodations Tax Committee Meeting Agenda      
10/19/22 State Accommodations Tax Committee Meeting Agenda       Packet       Minutes      
03/30/22 State Accommodations Tax Committee Meeting Agenda       Minutes